Hz. Mevlâna Dergâhı

Hz. Mevlâna Dergâhı'na Hoş Geldiniz.

Kâ’betü’l-uşşâk bâşed in makâm Her ki nâkıs âmed incâ şod temâm
Aşıkların kâbesi oldu bu makam. Her kim ki noksan geldi, oldu tamam.

Mollâ Abdurrahmân Câmî

Videoyu Oynat

Hz. Mevlâna

Mevlânâ'nın asıl adı Muhammed Celâleddin'dir. Mevlânâ ve Rûmî de, kendisine sonradan verilen isimlerdendir. Efendimiz mânâsına gelen Mevlânâ ismi O'na daha pek genç iken Konya'da ders okutmaya başladığı tarihlerde verilir. 

Mevlâna Dergâhı

Konya Mevlâna Külliyesi, teşekkül, teşkilât ve misyon itibariyle Mevlevîliğin "Âsitânesi" 'dir. Farsça'dan dilimize geçen "Âsitân" kelimesi, "Eşik; Padişahların, önder ve liderlerin dergahı; Nebilerin, velilerin kabirleri; Payitaht (Başkent)" gibi anlamlara gelir.

Dergâh Bölümleri

Dergah Kapıları, Türbe Bölümleri, Matbah-ı Şerif, Meydân-ı Şerif Odası, Derviş Hücreleri, Türbeler, Niyaz Penceresi, Hamüşan, Neyzenler Mezarlığı, Mevlevi Mezar Taşları, Şeb-i Arus Havuzu, Şadırvan, Selsebil

Mevlevîhâneler

Mevlevîhaneler, Mevlâna'nın yüksek fikir, duygu ve düşüncelerinin yayılma noktası olan Konya Mevlâna Âsitânesi ve onun etrafındaki yörüngelerde yer alan şubeleri fert ve toplumlara yön veren eğitim müesseseleri olarak tarihe geçmişlerdir.

Sergilenen Eserler

Ahşap Eserler, Cam Eserler, Yazma Eserler, Levhalar, Madeni Eşyalar, Saatler, Seramikler, Taş Eserler, Tekstil Ürünleri, Musiki Aletleri, Tarikat Eşyaları,

Teşekkür

Hz. Mevlana Dergâhı Web Sayfasının hazırlanmasında katkılarından dolayı emeği geçenlere teşekkür ederiz.