Dergah-29x

Makaleler

MEVLÂNÂ DERGÂHI ve KALEMİŞLERÎ

MEVLÂNÂ DERGÂHI ve KALEMİŞLERÎ ALİ FUAT BAYSAL Hz. Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî 1273 yılında vefatının ardından Muînüddin Süleyman Pervâne, eşi Gürcü Hatun ve Alâmeddin Kayser’in katkılarıyla yaptırılan türbeye defnedilmiştir. Türbe yapısı zamanla çevresine yapılan ilâvelerle...

Devamı

750 SENELİK MİRAS MEVLANA MÜZESİ

750 SENELİK MİRAS MEVLANA MÜZESİ Naci Bakırcı – Sema Şentürk Konya Mevlânâ Dergâhı Hz. Mevlânâ’nın 17 Aralık 1273 yılında vefatından bir yıl sonra yaptırılmış olan türbesi etrafında Selçuklular, Karaman oğlu ile Osmanlılar...

Devamı

AKTEKKE CAMİİ VE DERVİŞ HÜCRELERİ

AKTEKKE CAMİİ VE DERVİŞ HÜCRELERİ Osman ÜLKÜMEN Cami karşısında bulunan derviş hücrelerinin üzerinde 3 oda ve bir salondan oluşan muhteşem cumbalı eski Karaman evi olduğunu biliyor muydunuz? Yine derviş hücrelerinin kuzeye bakan...

Devamı

GÜMÜŞ ŞEBEKE

III. ULUSLARARASI MEVLÂNA KONGRESİ   GÜMÜŞ ŞEBEKE Erdoğan EROL Sizlere önce, kısa olarak çizimler ve fotoğraflar eşliğinde anlatacağım, sonra da transkripsiyonunu ve Türkçe açıklamalarını beyit beyit vereceğim, üzerinde Kıt”a-i Kebîre”nin de yer aldığı Gümüş Şebeke (Resim...

Devamı

MEVLÂNÂ GELİNCE BABASI AYAĞA KALKTI MI?

5. MİLLİ MEVLANA KONGRESİ  MEVLÂNÂ GELİNCE BABASI AYAĞA KALKTI MI?   Erdoğan EROL Ben Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatı bölümü 1968 yılı mezunuyum. Mezuniyetimden hemen sonra Konya Müze...

Devamı

MEVLÂNÂ MÜZESİ BAHÇESİNDEKİ MEZARLAR NEDEN KALDIRILMIŞTI?

X. MİLLİ MEVLANA KONGRESİ Dr- Erdoğan EROL Mevlânâ’nın babası Sultanü’l-Ulemâ Bahaeddin Veled 12 Ocak 1231 tarihinde Hakka yürüdü. Sağlığında “Benim ve benim çocuklarımın ve onların evlat ve ahfadının mezarları burada olacaktır” şeklindeki sözleri üzerine,...

Devamı

AFYON MEVLEVÎ-HÂNESİ

III. ULUSLARARASI MEVLÂNA KONGRESİ AFYON MEVLEVÎ-HÂNESİ Hasan ÖZÖNDER GİRİŞ XIII. yüzyıldan itibaren Türk kültür, tefekkür ve sosyal hayatında son derecede etkili olan tarikatlerden birisi de Mevlevîlik’tir. Büyük Türk mutefekkir ve mutasavvıfı Mevlâna...

Devamı

Kilis Mevlevîhânesi ve Vakıflar

Kilis Mevlevîhânesi ve Vakıflar Yusuf Küçükdağ* Özet. Kilis, Osmanlı Devleti”nin önem verdiği bir Güneydoğu Anadolu kentidir. XVI. ve XVII. yüzyıllarda Şah İsmail”in Akdeniz”e inme politikasına karşı Osmanlı Devleti, bu kentte Mevlevîliği örgütleyerek onun...

Devamı

Mevlâna Dergâhı’nın Son Görevlileri

Mevlâna Dergâhı’nın Son Görevlileri Yakup Şafak Asırlarca Türk kültürünü, edebiyatını, sanatını ve irfanını besleyen; bu alanlarda pek çok kıymetli temsilciler yetiştiren mevlevîlik, birçok müessese gibi zamanla yıpranmış, kısmen yozlaşmış ve nihayet 4...

Devamı

Rumeli – Yunanistan Mevlevihaneleri

Can Evlerine Yolculuk Rumeli – Yunanistan Mevlevihaneleri Haşim KARPUZ Geçen yıl hazırladığımız Türkiye Mevlevihanelerinin tanıtıldığı belgesel film adı – senaryosuna başlık olarak “Can Evlerine Yolculuk” koymuştum. Kısmet oldu bu yıl da bu...

Devamı

HALEP MEVLEVİHANESİ

HALEP MEVLEVİHANESİ Sezai Küçük Konya’da Hz. Mevlana’nın vefatından sonra onun adına, tasavvufi anlayışı çerçevesinde oğlu Sultan Veled tarafından tesis edilen Mevlevilik, kısa sürede Anadolu’da yayılmış, Osmanlı Devletiyle birlikte de Osmanlı’nın gittiği her...

Devamı

Konya Mevlâna Asitanesi ve Mevlevihaneler

Konya Mevlâna Asitanesi ve Mevlevihaneler Hasan ÖZÖNDER  Konya Mevlâna Külliyesi, teşekkül, teşkilât ve misyon itibariyle Mevlevîliğin “Âsitânesi” ‘dir. Farsça’dan dilimize geçen “Âsitân” kelimesi, “Eşik; Padişahların, önder ve liderlerin dergahı; Nebilerin, velilerin kabirleri; Payitaht...

Devamı