KONYA MEVLANA MÜZESİNDE BULUNANEL YAZMASI KUR’AN-I KERİM CİLTLERİNDEN ÖRNEKLER – Ebru Alparslan

KONYA MEVLANA MÜZESİNDE BULUNANEL YAZMASI KUR’AN-I KERİM CİLTLERİNDEN ÖRNEKLER – Ebru Alparslan

KONYA MEVLANA MÜZESİNDE BULUNANEL YAZMASI KUR’AN-I KERİM CİLTLERİNDEN ÖRNEKLER – Ebru Alparslan 150 150 Hz. Mevlâna Dergâhı

KONYA MEVLANA MÜZESİNDE BULUNANEL YAZMASI KUR’AN-I KERİM CİLTLERİNDEN ÖRNEKLER

Ebru Alparslan

ÖZET

Bu çalışmanın amacı; Konya Mevlana Müzesinde bulunan el yazması Kur’an-ı Kerim Ciltlerinin; ait oldukları dönem, uygulanan teknik, kullanılan malzeme, renk, bezeme ve kompozisyon özellikleri açısından incelenmesi ve bu örneklerin tanıtılmasıdır. Bu amaçla müzede bulunan el yazması Kur’an-ı Kerim Ciltleri incelenmiş ve 11 adet deri cilt örneği, niteliksel özellikleri açısından tanıtılmaya çalışılmıştır.

Konya Mevlana Muzesinde Bulunanel Yazmasi Kuran I Kerim Ciltlerinden Ornekler Ebru Alparslan