Mevlânâ Dergâhı’ndaki tezhipli Mesnevîler / Yazar:NECMİ TUNA

Mevlânâ Dergâhı’ndaki tezhipli Mesnevîler / Yazar:NECMİ TUNA

Mevlânâ Dergâhı’ndaki tezhipli Mesnevîler / Yazar:NECMİ TUNA Hz. Mevlâna Dergâhı