BALKANLAR’DAKİ MEVLEVÎHÂNELERDEN GÜNÜMÜZE KALANLAR – Haşim KARPUZ

BALKANLAR’DAKİ MEVLEVÎHÂNELERDEN GÜNÜMÜZE KALANLAR – Haşim KARPUZ

BALKANLAR’DAKİ MEVLEVÎHÂNELERDEN GÜNÜMÜZE KALANLAR – Haşim KARPUZ Hz. Mevlâna Dergâhı

BALKANLAR’DAKİ MEVLEVÎHÂNELERDEN GÜNÜMÜZE KALANLAR

Haşim KARPUZ

ÖZET

Mevlevîhâne, insanların gönüllerine hitap eden, insanları eğiten, tarikat prensiplerinin öğretildiği; sağlık, spor, güzel sanatlar alanlarında çalışmalar yapılan bir kurum olup değişik yapılardan oluşur. Bildiride, mevlevîhâne mimarisi hakkında genel bilgi verildikten sonra Osmanlı döneminde Balkanlar’da yapılan mevlevîhânelerden günümüze kalanlar tanıtılmaya çalışılacaktır. Tanıtılacak mevlevîhâneler Edirne, Filibe, Peçoy, Gözleve ve Hanya Mevlevîhâneleridir.

 

Balkanlardaki Mevlevihanelerden Gunumuze Kalanlar Hasim Karpuz