Ankara Mevlevihanesi yeniden yapılıyor

Ankara Mevlevihanesi yeniden yapılıyor

Ankara Mevlevihanesi yeniden yapılıyor 499 361 Hz. Mevlâna Dergâhı

84 yıl önce yol yapımı sırasında yıktırılan Ankara Mevlevihanesi, eskisine yakın bir bölgede yeniden yapılıyor. Kaba inşaatı süren mevlevihane tamamlandığında Altındağ Belediyesi tarafından kültür sanat merkezi olarak kullanılacak.

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, bu yapının Mevlevi kültürünün Başkent’te tanıtılmasında önemli rol üstleneceğini belirtti.

İstanbul Galata, Yenikapı, Üsküdar mevlevihaneleri yanı sıra Konya ve birçok şehirde Mevlevihane var. Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nin karşısında Cenab-ı Ahmet Paşa Camii’nin yanında bulunan Ankara’nın tek Mevlevihanesi, 1929’da yol açma ve park çalışmaları nedeniyle dönemin yöneticileri tarafından yıktırılmış. Mevlevihanenin yapılış tarihi hakkında net bir bilgi yok. Ancak 1566 yılında yapılan camiden sonra inşa edildiği belirtiliyor. Evliya Çelebi, Seyahatnamesi’nde 1640 yılında bu Mevlevihane’den söz ediyor. Küçük bir zaviye olan yapı, Cenab-ı Ahmet Paşa Camii’ni U şeklinde çeviren ahşap binalardan oluşuyordu. Mevlevi dergahının son şeyhi Mustafa Nuri Dede’nin ise 25 dervişi ile Mevlevi alayına katılıp Kurtuluş Savaşı’nda cepheye gittiği anlatılıyor. 1929 yılına geldiğinde avludaki tekke yapıları ve askeri barakalar, yol açma çalışmaları kapsamında yıkılmış. Sadece iki türbe ve Mevlevi kabristanından küçük bir parça kalmış.

Altındağ Belediyesi, yıktırılan mevlevihanenin Hamamarkası bölgesinde yeniden yapımına başladı. Mevlevihanenin önce çizimleri yaptırıldı ve ilgili makamlardan onay alındı. Mevlevihanenin inşaatı şu anda devam ediyor.

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Ankara’nın en önemli tarihi eserlerinin Altındağ’da bulunduğuna dikkat çekerek, bu önemli eserlerden birçoğunun ilgisizlik veya yanlış uygulamalar nedeni ile yıkıldığını dile getrdi.

Başkan Tiryaki, “Cenab-ı Ahmet Paşa Camii bahçesinde yer alan Ankara’daki tek mevlevihane ne yazık ki korunamamış. Geçmiş yıllarda yol açma çalışması nedeniyle yıkılmış. Bu bilgiyi öğrendikten sonra mevlevihaneyi tekrar yapmak için harekete geçtik.” dedi. Yapının kültür ve sanat merkezi olarak işlev göreceğini dile getiren Tiryaki, aynı zamanda Mevlevi kültürünün tanıtılmasında önemli rol üstleneceğine inandığını söyledi.

Altındağ Belediyesi olarak restorasyon çalışmaları yürütülen bölgelerde, kültür ve sanat çalışmalarının gerçekleştirileceği çok fonksiyonlu yapılar planladıklarını ve uygulamaya geçirdiklerini anlatan Başkan Tiryaki, Hamamarkası bölgesine inşa edilen Mevlevihane’nin de Ankara için önemli bir katkı sağlayacağına inandığını sözlerine ekledi.