Dervişan Kapısı’nın kitabesi yerine konuldu

Dervişan Kapısı’nın kitabesi yerine konuldu

Dervişan Kapısı’nın kitabesi yerine konuldu 300 225 Hz. Mevlâna Dergâhı

09 Temmuz 2010

Mevlana Müzesi’nin 4 büyük giriş kapısından biri olan Dervişan Kapısı’nın 1930’da kaldırılan kitabesi tekrar eski yerine konuldu.

Selim Han oğlu Sultan Murad Han tarafından yaptırılan Derviş Hücreleri’nin giriş kapısına konulan kitabe, 26 Mayıs 1930 tarihinde harf inkılâbı dâhil çeşitli nedenlerle kaldırılmış. Mevlana Müzesindeki restorasyon kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın kararı ile kitabe yerine konularak, kapının girişi orijinal haline kavuşturuldu.

Kitabeyi orijinal yerine İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çıpan ve Konya Müze Müdürü Yusuf Benli birlikte yerleştirdi. Mustafa Çıpan, kitabenin Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Konya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun 3 Nisan 1997 tarihli kararı ve bakanlığın 10 Şubat 2010 tarih 2871 sayılı onayı ile yerine konulduğunu söyledi. Kitabelerin tarihi mekânların kaydını tutuğunu ve tarihe ışık yaktığını ifade eden Çıpan, “Kitabeler eserlere kayıt düşürmek için konulur ve çok güzel, zarif bir dille genellikle şairler tarafından yazılır. Üzerlerinde eseri kimin yaptırdığı, ne için yapıldığı, kaç yılında yapıldığı gibi bilgiler mevcuttur. Müzedeki restorasyon çalışmalarıyla her bölümün kitabelerini orijinal yerine yerleştireceğiz. Böylece müze çalışmalar bittiğinde orijinal haliyle konuklarını karşılamış olacak” dedi.

Çıpan, kitabede yazılanlar hakkında şu bilgileri verdi: “Şeheni Sultân Murâd Han bin Selim Han Yapup bu Hânkâhı urdu bünyâd olalar Mevlevîler bundan sâkin okuna her seher vird ola irşâd görüp dil bu binâyı dedi târih büyût-ı cennet-âsâ oldu âbâd. Hicri 993’ yazıyor Kitabedeki yazılar ebced cetveline göre toplandığında 993’e karşılık gelmektedir. Dolayısıyla kitabedeki zarif dil ortaya çıkmaktadır.”  Dervişan Kapısı’nın müzenin dört büyük kapısından biri olduğunu aktaran Konya Müze Müdürü Yusuf Benli de kapının orijinal halini alması için 1930’larda kaldırılarak Müze Envanter Defteri’ne kaydedilen kitabesini yerine koyduklarını bildirdi.

Kitabenin orijinal yerine koyulmasında fotoğraflardan yararlandıklarını ifade eden Benli, “Müzedeki restorasyon çalışmalarını çok titiz bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Amacımız müzenin orijinal haline kavuşması. Fotoğraflar kapsamında kitabenin üzerinde birde tuğra var. Bu tuğrayı da yerine koyacağız ve kapı eski haline kavuşmuş olacak” diye konuştu.

HASAN AYHAN – Merhaba