Mevlana Müzesi onarılacak

Mevlana Müzesi onarılacak

Mevlana Müzesi onarılacak 250 190 Hz. Mevlâna Dergâhı

Mevlana Müzesi onarılacak

Mevlana Müzesi’nin ana binasının Cumhuriyet tarihinde ilk kez onarılacağı bildirildi.

04 Ağustos 2008

Cumhuriyet tarihi boyunca hiç onarılmayan Mevlana Müzesi’nin asıl binasında, su sızıntılarının neden olduğu tahribat önemli boyutlara ulaştı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mustafa Çıpan, müze binasındaki yıpranmaları gidermek ve müzeyi yenilemek maksadıyla hazırlanan projenin Ağustos’ta tamamlanarak ihale edileceğini söyledi.

Konuyla ilgili Memleket gazetesine bir açıklama yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mustafa Çıpan, Müze binasındaki yıpranmaları gidermek ve müzeyi yenilemek maksadıyla hazırlanan rölöve, restitüsyon ve restorasyon projesinin Ağustos ortalarında tamamlanıp Tabiat ve Tarihi Varlıkları Koruma Kurulu’nda onaylandıktan sonra açılacak ihaleyle restorasyon işlemlerini başlatacaklarını ifade ederek “Restorasyon işlemlerinin büyük bir bölümünü Şeb-i Arus törenlerine bitirmeyi ve müzeyi törenlere hazır hale getirmeyi düşünüyoruz” dedi.

Müze binasında su sızıntısı tespit ettiklerini belirten Yrd. Doç. Dr. Çıpan, “Su sızıntılarını engellemek maksadıyla bina çevresinde drenaj kanalları yaptırmayı planlıyoruz. Ayrıca kubbe bölümündeki bazı mermerler patlamış durumda. Bu patlaklar müzenin ana binasına da zarar verecek bir hale gelmiş. Restorasyon esnasında kubbe de onarılacak” şeklinde konuştu. Yapılması düşünülen diğer restorasyon işlemleri hakkında Yrd. Doç. Dr. Çıpan, şu bilgileri verdi: Camii bölümündeki fil ayaklı sütunlarda yer alan tahta parçaları erimiş durumda, onlar yenilenecek. Yusufağa Kütüphanesi’ne bakan duvar yakınında seyran yolunu da hayata geçirmeyi planlıyoruz. Ayrıca, Çelebi eviyle müzenin ana binaları arasında yer alan duvarı kaldırarak Çelebi evini de ziyarete açacağız. Burada müzenin ziyaretçilerine müze depolarında yer alan diğer tarihi eserleri sergileme imkanı bulacağız.

Restorasyon işlemlerini belirledikleri öncelikler hiyerarşisine uyarak aşama aşama sürdürmek istediklerini kaydeden Yrd. Doç. Dr. Çıpan, “Öncelikle drenaj kanallarını, daha sonra da kubbedeki onarımları gerçekleştireceğiz. Hazırlanan projenin Ağustos ortalarında onaylanmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

MEVLANA MÜZESİ’NİN KISA TARİHÇESİ

Bugün müze olarak kullanılmakta olan Mevlâna Dergâhı’nın yeri, Selçuklu Sarayı’nın Gül Bahçesi iken bahçe, Sultan Alâeddin Keykubad tarafından Mevlâna’nın babası Sultânü’l-Ulemâ Bâhaeddin Veled’e hediye edilmiştir. Sultânü’l-Ulemâ 12 Ocak 1231 tarihinde vefat edince türbedeki bugünkü yerine defnedilmiştir. Bu defin gül bahçesine yapılan ilk defindir.

Sultânü’l-Ulemâ’nın ölümünden sonra kendisini sevenler Mevlâna’ya müracaat ederek babasının mezarının üzerine bir türbe yaptırmak istediklerini söylemişlerse de Mevlâna “Gök kubbeden daha iyi türbe mi olur” diyerek bu isteği reddetmiştir. Ancak kendisi 17 Aralık 1273 yılında vefat edince Mevlâna’nın oğlu Sultan Veled Mevlâna’nın mezarı üzerine türbe yaptırmak isteyenlerin isteklerini kabul etmiştir. “Kubbe-i Hadra” (Yeşil Kubbe) denilen türbe dört fil ayağı (kalın sütun) üzerine 130.000 Selçukî dirhemine Mimar Tebrizli Bedrettin’e yaptırılmıştır. Bu tarihten sonra inşaî faaliyetler hiç bitmemiş 19. yüzyılın sonuna kadar yapılan eklemelerle devam etmiştir. Mevlevî Dergâhı ve Türbe 1926 yılında “Konya Âsâr-ı Âtîka Müzesi” adı altında müze olarak hizmete başlamıştır.1954 yılında ise müzenin teşhir ve tanzimi yeniden gözden geçirilmiş ve müzenin adı “Mevlâna Müzesi” olarak değiştirilmiştir. Mevlana Müzesi’nin matbah bölümünde 1990 yılında onarım yapılmışken Cumhuriyet döneminde müzenin ana binasının ilk kez çizilen rölöve, restitüsyon ve restorasyon projesinin Ağustos ortalarında tamamlanıp onaylanması bekleniyor.

Murat Güzel-Memleket