Atina Mevlevihânesi

Atina Mevlevihânesi

Atina Mevlevihânesi 1024 691 Hz. Mevlâna Dergâhı

Atina Mevlevihânesi

Atina’nın Plaka semtinde Roman Agora denilen sit alanı içindedir. Bir adı da “rüzgarlar kulesidir.”

İçerisinde eski döneme ait sadece mihrap kalıntıları bulunmaktadır. Yıkılma tehlikesine karşı içerisine demir bir iskele kurulmuştur.

Bu yapının küçüklüğü sebebi ile semahaneden ziyade talim yeri olması kuvvetle muhtemeldir.

Bu yapının eski halini gösteren gravürle, Mevlevi dervişlerin sema yaptığını gösteren bir başka gravürde bu kanaatimizi güçlendirmektedir.

Mevlevihane avlusu içinde günümüze ulaşan Fethiye Camii ‘de bulunmaktadır. Mevlevihanenin diğer kısımları günümüze ulaşamamıştır.