Mevlevi Mezar Taşları

Mevlevi Mezar Taşları

Mevlevi Mezar Taşları 400 277 Hz. Mevlâna Dergâhı

Mevlevîler, mezarlarının baş taşlarında da Mevlevîliğin işareti ve sembolü olan sikke motiflerini kullanmışlardır. Mevlânâ’nın soyundan gelen Şeyhlerde, Mevlevi Dedeleri de, sağlıklarında giydikleri usulüne göre sarılmış “Destarlı Sikkeler”in aynılarını mezarlarının baş taşlarına yaptırmışlardır. Şeyh veya Dede olmayanlar, yani sağlıklarında henüz sikkelerine destar sarmaya hak kazanamayanlar ise mezarlarının baş taşlarına “Dal Sikke” yaptırmışlardır.

Ayrıca çeşitli meslek erbabı olmalarına rağmen Mevlevi muhibbân olanlar ile, hanımlarda mezarlarının baş taşlarının göğüs kısımlarına, dal veya destarlı sikke motiflerini kabartma olarak işletmişlerdir.

Mevleviler mezarlarının baş taşlarının göğüs kısımlarında yer alan kitabelerine genellikle “Hû “, “Yâ Hû ” ibareleri ile başlamaktadırlar.