Neyzenler Mezarlığı

Neyzenler Mezarlığı

Neyzenler Mezarlığı 1024 681 Hz. Mevlâna Dergâhı

Mevlevi Musikisinin En Mühim Sazı olan Ney, Hz. Mevlana’ya Göre Kamil İnsanı temsil eder . Mesnevi ”Dinle Neyden” Diye Başlar. Dergahta Vazifeli olan ve büyük itibar gören neyzenler vefat ettiklerinde Hamüşân Yerine türbe girişinin ön tarafında yer alan neyzenler mezarlığına defnedilmiştir. Neyzenbaşı Halebli Abdi Dede ile Hasib Dede, Hocacihanlı Hasan Dede ve Esrar Dede’nin mezar taşları bulunmaktadır.

Müzenin 1926 yılına ait cam film arşivinde, dergahın ön bölümünde bir mezarlığın bulunduğu görülmektedir.  2009 yılına kadar çeşitli nedenlerle düzenlemeler yapılan Mezarlık olan bölüm değiştirilmiş. 2012 yılında yapılan çalışmalar çerçevesinde müzenin cam film arşivindeki fotoğraflardan tek tek mezar taşları tespit edildi. 20 mezar taşının üzerlerindeki yazılar tercüme edildi. Bu çalışmalar kapsamında 1926 yılındaki orjinal fotoğraflardan tespit edilen şekliyle dergah önündeki mezar bölümü orjinal hale getirildi. Mezar taşlarının 3 tanesinin türbedar (Türbe hizmeti gören kişi), 2 neyzen, 1 sertabbah (aşçı dede), 1 adet de sertarik (Tarikat başı) mezar taşı olduğunu belirlenmiştir.