CAM ESERLER

CAM ESERLER

CAM ESERLER 800 604 Hz. Mevlâna Dergâhı
 1. Asma Kandil

Cam. Env. No. 451. Yük. 38 cm. Memluklu. 15.yy.

Mevlâna Müzesi’nde Memluklular dönemine ait bir gurup cam kandil sergilenmektedir. Bu kandiller form ve süsleme bakamından birbirlerine benzemektedir. Kandillerin süslemeleri dikkat çekicidir. Mineli, sarı, yeşil, kırmızı, mavi renklerin kullanıldığı bitkisel bezemeler, kandilin tüm yüzeyinde yer almaktadır. Kandilin karın kısmında askı zincirleri için kulplar vardır.

 1. Asma Kandil

Cam. Env. No. 452. Yük. 35 cm. Memluklu. 15.yy.

451 envanter nolu kandille büyük benzerlik göstermek­tedir. Bu kandilin süsleme­lerinde ve madalyon sayısında farklılıklar bulunmaktadır.

 1. Asma Kandil

Cam. Env. No. 453. Yük. 33 cm. Memluklu. 15.yy.

Bu kandilde süsleme ile birlikte celi sülüs ile yazılmış yazılar ön plana çıkmaktadır. Kandilin boyun kısmında yuvarlak madalyonların arasında “İzzünli Mevlâna es Sultan el Melik” yazılıdır.

Gövde kısmında mavi zemin üzerine “İzzünli Mevlâna, Es Sultan, El Melik, El Âlim, El Adil”; kaide kısmında ise “El alim, El Adil” yazıları yer almaktadır.

 1. Asma Kandil

Cam. Env. No. 454. Yük.31 cm. 15.yy.

453 envanter nolu kandille benzerlik göstermektedir. Kandilin tüm yüzeyi altın yaldızla sıvanmış olup üzerine bitkisel bezemelidir. Boyun kısmında “El Alim” yazısı celi sülüs hat ile yazılarak yedi kez tekrar edilmiştir. Kaide kısmında “El Alim, El Adil” yazısı yer almaktadır.

 1. Asma Kandil

Cam. Env. No. 455. Yük. 37 cm. Memluklu.15.yy.

Diğer asma kandillerden form olarak daha farklı bir görünümü vardır. Dergâhtaki eserlerin tesellümü sırasında kandil, müze yetkililerine parça parça teslim edilmiş, 1932 yılında üç lira ücret ödenerek bütünleştirilmiştir. Kandilin üzerinde, şişkin karın kısmını kaplayan mavi renkli, mine kaplamalı yazı kuşağı bulunmaktadır. Celi sülüs hatla yazılmış olan yazılarda “El emirü’l-kebir ve’l mecidü’l-es-seyfi el maliki el nasır el mukır el kerim el ali el Mevlevi” yazısı okunmaktadır. Boyun kısmında yuvarlak madalyonlar ve örgülü bezeme yer almaktadır.

 1. Avize

Cam Kristal. Env. No. 1420. Yük. 5 m. Osmanlı. 19.yy.

Mevlâna’nın Türbesi’nin ön tarafında bulunan Post Kubbesinden zincirle sarkıtılmıştır. Kristal camdamdan yapılmış olan avize elli budaklıdır. 1927 yılında Konya Aziziye Camiine götürülen avize

1959 yılında tekrar Mevlâna Müzesi’ne getirilmiştir. Avizenin alt kısmında püsküllerin bağlandığı borunun iç kısmında yer alan gümüş halka üzerinde “Cenab-ı Hazret-i Mevlâna’nın bendesi sahibi’nin hediyesi acizhanesidir. Sene 1327 Recebi Şerif 7 yevmi pazartesi” yazısı bulunmaktadır.

1909 Miladi yılında Mevlevi dergâhına hediye edildiği anlaşılmaktadır. Avize her yıl Mevlâna Törenlerinden önce parça parça sökülerek temizlenip tekrar yerine kaldırılmaktadır.

 1. Kandil

Cam. Env. No. 5852. Yük. 28 cm. Osmanlı. 19.yy.

Beyaz mat cam ve pirinç malzemeden yapılmıştır. Cam gövde boyuna dikdörtgen biçiminde kartuşlara bölünmüştür. Kartuşlar içerisinde kuş figürleri ve çiçek motifleri bulunmaktadır.

 1. Kandil

Cam. Env.No. 5858. Yük.25 cm. Osmanlı. 19.yy.

Beyaz mat cam ve pirinç malzemeden yapılmış olan kandilin sarı metalden üçlü koza biçiminde birbirine bağlanan askılık zinciri bulunmaktadır.

Kandilin yüzeyi altın yaldızla yapılmış yıldız motifleri ile süslenmiştir.

 1. Kandil

Cam. Env. No. 5863. Yük. 33 cm. Osmanlı. 19.yy.

Koyu yeşil renkli camdan ve metal malzemeden yapılmıştır. Oldukça sade olan kandilin camı yuvar damla motiflidir.

 1. Kandil

Cam. Env.No. 5847. Yük. 28 cm. Osmanlı. 19.yy

Yeşil renkli cam ve pirinç malzemeden yapılmış olan kandil silindirik gövdeye sahiptir Gövde dikdörtgen panolara ayrılmıştır. Panolar ağaç dalları ve kuş figürleri ile bezenmiştir.

 1. Kandil

Cam. Env. No. 5849. Yük. 23 cm. Osmanlı. 19.yy.

Yeşil renkli mat cam ve pirinç malzemeden yapılmıştır. Gövdesi iki uçta basık dairevi biçimlidir. Boydan boya panolara bölünmüş olan yüzeyinde bal peteği tarzında altıgen motifleri, kaz ayağı motifleri ile ağaç dallarında kuş figürleri bulunmaktadır.

 1. Gülaptan

Cam. Env. No. 1375. Yük. 40 cm. 19.yy.

Beykoz işi olan gülaptan mavi renkli camdan yapılmıştır. Kaidesi sarı renkli metaldendir. Gülaptan şişkin karın kısmından sonra dairevi halkalarla yukarı doğru daralmaktadır. Gövdesi yaldız ve renkli taşlardan yapılmış bitkisel motiflerle süslüdür.