SERAMİKLER

SERAMİKLER

SERAMİKLER 800 574 Hz. Mevlâna Dergâhı

1. Yazılı Pano

Çini. 70 x 70 cm. Osmanlı. 19. yy.

9 parçalı mavi zeminli Kütahya işi çini pano üzerinde celi sülüs hatla “Allah” yazısı yer almaktadır. Panodaki yazı bitkisel motifli bordürle çevrilmiştir.

  1. Yazılı Pano

Çini. 70 x 70 cm. Osmanlı. 19. yy.

9 parçalı mavi zeminli Kütahya işi çini pano üzerinde Celf sülüs hatla “Muhammed” yazısı yer almaktadır. Yazı bitkisel motifli bordürle çevrilmiştir.

  1. Askı Top

Çini. Env. No. 5801. Yük.30 cm. Osmanlı. 19. yy.

Şadırvanda asılı bulunan eser seram¬ikten yapılmıştır. Küre biçimli topun ortasında yazı kuşağı ile alt ve üst boşluklarında destarlı Mevlevi Sikkesi yer almaktadır. Yazı kuşağında

“aynı Muhammed ile Ali dür Şems Mevlâna her zaman yarü hayalim gulhü had kul kerem ya Hazreti sultan Mevlâna meded” yazılıdır.

  1. Pano Seramik.

Env. No. 3360. Yük. 43 cm. Cumhuriyet. 20. yy.

Sanatçısı ve Hattatı: Yusuf Coşkun Benefşe.

Seramikten yapılmış eserin üzerinde Halim Özyazıcı hattıyla istif edilmiş celf sülüs hatla “Ya Hazret-i Mevlâna Hak Dost” yazılıdır. Yazının üst boşluğunda gül motifi kenarlarında da çiçek ve kalp motifleri yer almaktadır.

  1. Pirinç Taneleri

Env. No. 1555. 1972

Altı adet pirinç tanesinin üzerine Bismillahirrahmanirrahim, Allah, Lailaheillallah, Allah – Muhammed, Allah – Muhammed, Muhammed Rasulullah yazıları siyah mürekkeple Arapça olarak yazılmıştır.

 

  1. Devekuşu yumurtası

Env. No. 2207. Yük. 14 cm. Osmanlı. 19.yy.

Deve Kuşu yumurtalarının yüksek kubbeli mekanlarda örümcek tutmasını önlediği kabul edilmektedir. Bazı örneklerde Devekuşu yumurtalarının üzerleri bitkisel bezeme yapılarak süslenmiştir. Ayrıca levha gibi üzerlerine yazı yazılmış devekuşu yumurtaları da bulunmaktadır.

 

  1. DeveKuşu yumurtası

Env. No. 5162. Yük. 15 cm.

Devekuşu yumurtasının içi boşaltılmıştır. Üst kısmına zincir takılı olduğundan askı top gibi kullanıldığı düşünülmektedir.