SAATLER

SAATLER

SAATLER 800 604 Hz. Mevlâna Dergâhı
  1. Duvar Saati

Ahşap – metal. Env. No. 445. Yük. 230 cm. Avrupa. 1799.

Sultan III. Selim’in Hediyesi. İngiliz yapımı duvar saati, Mevlâna Dergâhına Mevlevi olan Osmanlı Padişahı Sultan III. Selim tarafından hediye edilmiştir. Saatin kadranı beyaz mineli ve eski Türkçe rakamlıdır. Kadranın alınlığında ki dairevi plaka üzerinde yer alan vakıf kaydında şu yazı vardır:

“İbni yadigar bastani Hazreti Celaleddin Mevlâna Kuddise Sırrehü’l-âla Ez Canip Hakan-ı âzam ve Şehinşah-ı muazzam Sultan Selim Han bin Mustafa Han tavve’l-allahi ömrühû ile kıyâmi’s-saati. Sene 1214”.

Saat bezemesiz ahşap kasalıdır.

  1. Duvar Saati

Ahşap – metal. Env. No. 3711. Yüksekliği 233 cm.

Girit Mevlevihanesi’ne ait olan saat, 1987 yılında Bedrettin Özmen tarafından müzeye hediye edilmiştir. Seferiada Smyrne imzalı olan saatin kadranı beyaz minelidir.

  1. Masa Saati

Ahşap. Metal. Env. No. 447. Yüksekliği 68 cm. Avrupa. 18. yy.

Said Hemdem Çelebi Hediyesi. 1851 tarihli müze kayıtlarında, Postnişin Mehmet Said Hemdem Çelebi tarafından Mevlâna Dergâhı’na hediye edildiği yazılıdır. 4 ayrı müzik çalan saat George Prior London imzalıdır. Beyaz mineli kadranı Roma rakamlıdır.

  1. Asma Saat

Gümüş. Env. No. 444. Çap. 12 cm. Avrupa.

Osmanlı Padişahı Sultan II. Mahmud’un devlet adamlarından Halet Efendi tarafından Mevlâna dergâhına hediye edilmiştir. Saat Markwick Perigal London imzalıdır.

  1. Cep Saati

Metal. Env. No. 1391.

Edvard Prior London imzalıdır. Cep saatinin kadranı beyaz minelidir.

  1. Kıble Nüma

Fildişi – pirinç. Env. No. 448. Çapı 3.7 cm. Osmanlı. 19.yy.

Fildişi kaplama içerisine yerleştirilmiştir. Mevlevi dedelerinden saatçi Ahmet Eflaki Dede tarafından yapılmış olduğu kabul edilmektedir. Pusula gibi kullanılmaktadır. Daima kıble yönünü göstermektedir.